Som del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsen arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

 


Ansvarsområde Ansvarig(a)
Verksamheten
Bastun Martin Gedda
Cafe’, vandrarhem, service byggnader Bo Svensson
Gästservice Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson
Säkerhet & Miljöstation Charlotte Karlsson

Övrigt
Ordförande Christer De Flon
Ekonomiansvarig Bo Svensson
Vice Ordförande & Sekreterare Niklas Thoresson


Verksamhetens berättelse
Under vintern och våren har ett större arbete pågått med att förstärka säkerheten i hamnen.
Ett flertal räddningsstationer, brandsläckare samt stegar har satts upp. Arbetet har genomförts i samarbete med räddningstjänsten. När arbetet är slutfört kommer en karta över säkerhetsutrustningen att sättas upp.

Dagsbesökare med småbåtar anvisas till flytbryggan öster om brygghuset, på detta vis hoppas vi hålla de större övernattningsplasterna fria.
Nya golfbanor installeras sommaren 2017.

Beslut har tagits för att gradvis upprusta Cafet och utveckla sortimentet.

Följande arbeten är planerade under våren:
Långa bryggan invid södra hamnen rustas upp.
Plank kommer bytas på bryggan i Källesmöwa.
Reparation av slänten startas genom att plåtar läggs på plats.
Inklädning av kaj norr om skeppshandelns brygga för att möjliggöra tankning av två båtar samtidigt och därmed minska köerna för tankning.

Hamnen tillhandahåller ej längre båtkärra för upptagning då behovet är mycket begränsat.

Syrelsen Källö-Knippla Hamnförening